Grzegorz Piwnik 607222693   |  piwnik.grzegorz@gmail.com
Piotr Iskrzyński 606637458   |   piskrzy@wp.pl

 

Nasza działalność to:

 • Projekty
 • Koncepcje i wizualizacje
 • Nadzory
 • Wykonawstwo

w budownictwie

Nasza działalność to:

 • Projekty
 • Koncepcje i wizualizacje
 • Nadzory
 • Wykonawstwo

w budownictwie

Nasza działalność to:

 • Projekty
 • Koncepcje i wizualizacje
 • Nadzory
 • Wykonawstwo

w budownictwie

O firmie

Firma Inżynieryjno Budowlano Architektoniczna FIBA s.c. Grzegorz Piwnik, Piotr Iskrzyński z siedzibą w Stobiecku Szlacheckim 158, gm. Ładzice, działa od 9.09.2013 roku jako Spółka dwóch inżynierów budownictwa.

W powiązaniu z działalnością indywidualną Grzegorza Piwnika pod nazwą INVEST Grzegorz Piwnik oraz Piotra Iskrzyńskiego pod nazwą DETAL Piotr Iskrzyński członkowie Spółki działając wspólnie i solidarnie realizują zadania zgodne z zakresem ich działalności a w szczególności projektowanie, nadzorowanie i realizowanie zamierzeń inwestycyjnych w branży:

 • drogowej i mostowej,
 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • rozbiórkowej,
 • inżynieryjnej,
 • melioracyjnej,
 • wodno-kanalizacyjnej,
 • obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Inwestorami naszych projektów lub realizacji są między innymi Miasto Radomsko, Powiat Radomszczański, Gmina Ładzice, Gmina Kobiele Wielkie, Gmina Sulmierzyce, Gmina Lgota Wielka, Gmina Wielgomłyny.

Głównymi Firmami z którymi współpracujemy to Firmy: Croquet Spółka z o.o. Szczodre, Herkules Siłownie Zewnętrzne Chrzanów, IBF Ładzice, Kost-Bet Aleksandria, ELBRUK Radomsko, Sanitech Częstochowa, Luxbud Radomsko, TOP SPORT Bielsko Biała, Instal-System Kamieńsk, FON-SKB Radomsko, SKB Radomsko.

Firma dysponuje sprzętem budowlanym do realizacji zadań inwestycyjnych w w/w branżach oraz urządzeniami i oprogramowaniem do projektowania obiektów liniowych (drogi, wodociągi, kanalizacje), kubaturowych i zagospodarowania terenu.

Oferta